Nieuwsbrief KEC 24 maart 2020

In november 2019 is het Kennis en Expertisecentrum (KEC) gestart met een pilot voor het consultatieteam voor probleemgedrag in de ouderenzorg. Zorgmedewerkers kunnen een aanvraag doen bij het consultatieteam wanneer probleemgedrag speelt en een frisse blik helpend kan zijn. Ook voor specifieke deskundigheid (over bijvoorbeeld Parkinson, Korsakov en NAH) kan je het consultatieteam inschakelen.

Soorten aanvragen  
Inmiddels zijn er acht aanvragen ingediend door zorgteams. Voorbeelden van probleemgedrag waren: veelvuldig bellen naar de zorg, problemen in de omgang met partner van bewoner, weerstand tegen hulp bij ADL, roepgedrag en agressie van cliënten. 

Loopt jouw zorgteam ook tegen probleemgedrag aan? Neem gerust contact met ons op.

 Belangrijkste uitkomsten tussenevaluatie
Inmiddels heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden met aanvragers (zorgmedewerkers) en het consultatieteam. De belangrijke uitkomsten:
-Zorgteams geven aan dat ze het consultatieteam op een laagdrempelige manier kunnen benaderen.
-Zorgteams geven aan dat ze het erg waarderen dat consulenten in koppels (Psycholoog- Zorgmedewerker) werken, vanwege de brede blik en de herkenning van problematiek vanuit de praktijk. Het consultatieteam staat náást het team, zodat het team de regie houdt.
-Zorgteams geven aan dat het omgaan met probleemgedrag na consultatie als minder belastend ervaren wordt. 
 -Consulenten zien consulteren als een mooie manier van samenwerking met de zorgteams en met de aangesloten zorgorganisaties, waarbij ze ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
 
Wist je dat:
– Aanvragen van een consult ook via de telefoon (06 83272309) of via de mail (info@kec-inderegio.nl) kan?
– Je consultatie ook in een vroeg stadium van probleemgedrag kan aanvragen ter aanvulling op de behandeling?  
– Iedereen van een zorgteam een aanvraag kan indienen?
– De pilot verlengd wordt tot na de zomer, zodat we alle organisaties de ruimte geven om te kijken wat consultatie voor hen betekent? 

Het streven is dat de aanvraag gedaan wordt door een multidisciplinair zorgteam (met psychologen/artsen), maar ook wanneer er geen eenduidigheid is kan een zorgteam zelf een aanvraag indienen. Houd wel alle betrokkenen op de hoogte als je het consultatieteam inschakelt.
 
Save the date: symposium voor behandelaren en zorgmedewerkers  September is KEC-maand! Net zoals vorig jaar organiseren we een symposium over probleemgedrag in de ouderenzorg. Op 17 september voor behandelaren en op 29 september voor zorgmedewerkers. Deze middag staat in teken van ontmoeting, interessante sprekers en mooie workshops die jou op weg helpen bij de aanpak van probleemgedrag. Je ontvangt binnenkort een uitnodiging! Zien we je daar?

Update rondom coronavirus  
Probleemgedrag bij ouderen kan in deze tijd met alle maatregelen rondom het coronavirus zeker voorkomen of zelfs probleemgedrag oproepen. Omdat fysieke aanwezigheid bij andere organisaties/locatie op dit moment niet wenselijk is, bieden we e-consulting aan voor ondersteuning op afstand.

Blijf up to date  

Kijk voor meer informatie op www.kec-inderegio.nl of mail voor meer informatie naar info@kec-inderegio.nl.

Inschrijven nieuwsbrief

totop