Masterclasses

Om de kennis over omgaan met gedrag dat als problematisch wordt ervaren te vergroten, wordt er geregeld een masterclass georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten staat een bepaald onderwerp centraal (bijvoorbeeld anders kijken naar ‘probleemgedrag’) en wordt de verdieping gezocht. De masterclass wordt inhoudelijk verzorgd door inspirerende gastsprekers.

De msterclass wordt van te voren aangekondigd via meerdere communicatiekanalen en is voor alle medewerkers van VVT organisaties in de regio Kennemerland toegankelijk.

Masterclass 2022: Door stil te staan kom je verder van Geert Bettinger
Tijdens deze interactieve bijeenkomst in september 2022 (het verslag lees je hier) leerden medewerkers van verschillende zorgorganisaties anders te kijken naar ‘probleemgedrag’. Deelnemers werd gevraagd zich in te leven hoe het wonen in een verpleeghuis voor iemand met dementie moet zijn/voelen. Door de vertaling naar signaalgedrag werden zij op een positieve wijze uitgedaagd creatief om te gaan met hun eigen opvattingen en mogelijkheden. Geert Bettiger stimuleerde hen te reflecteren op hun aandeel in hulpverleningssituaties. Hierbij stonden praktijkvoorbeelden centraal.

Inschrijven nieuwsbrief

totop