Consultaanvraag

Het consultatieteam van KEC bestaat uit zorgmedewerkers en behandelaren die ervaring en affiniteit hebben met gedrag in de ouderenzorg dat door zorgverleners als problematisch wordt ervaren. Zorgmedewerkers kunnen het consultatieteam van KEC inschakelen wanneer dit zich voordoet en een frisse blik helpend kan zijn.

Voorbeelden van dit gedrag zijn: roepgedrag en agressie van cliënt, problemen in de omgang met partner van bewoners, weerstand tegen hulp bij ADL of veelvuldig belgedrag van een cliënt. Ook voor specifieke deskundigheid (over bijvoorbeeld Parkinson, Korsakov en NAH bij een cliënt) kunnen zorgmedewerkers het consultatieteam inschakelen.

Wie kan een aanvraag indienen?  

Je kan een aanvraag indienen als je lid bent van een zorgteam en werkzaam bent bij één van de organisaties die is aangesloten bij KEC. De aangesloten organisaties zijn: Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans en Pro Senectute. Je kunt ook een aanvraag indienen als jouw zorgorganisatie (nog) niet is aangesloten bij KEC.

Het streven is dat de aanvraag gedaan wordt door een multidisciplinair zorgteam (met psychologen/artsen), maar ook wanneer er geen eenduidigheid is kan een zorgteam zelf een aanvraag indienen. Houd wel alle betrokkenen op de hoogte als je het consultatieteam inschakelt. 

Hoe kan je een aanvraag indienen?  

Het aanvragen van een consult kan via de telefoon (06 83272309) of via de mail (info@kec-inderegio.nl). Tijdens het telefoongesprek worden de vragen uit het aanmeldformulier besproken. Het is niet verplicht om van tevoren dit aanmeldformulier in te vullen, maar het kan je wel helpen om jouw aanvraag te verhelderen.

Ook in een vroeg stadium van gedrag dat als problematisch wordt ervaren kan je als zorgteam een aanvraag indienen. Het advies is om er niet te lang mee te worstelen totdat het boven jullie hoofd groeit. Dat wil je vóór zijn, zowel voor het zorgteam als de cliënt. De cliënt of vertegenwoordiger dient toestemming gegeven te hebben voor de aanvraag. Het toestemmingsformulier is te vinden op de laatste pagina van het aanmeldformulier.

Privacygevoelige informatie
We vragen je de email met aanvraag beveiligd te versturen in lijn met de AVG wetgeving. Dit kan bv via Zivver of een ander beveiligingsprogramma waarmee jouw organisatie werkt.

Ook alle overige emailcorrespondentie waarbij cliëntgegevens worden uitgewisseld, dienen beveiligd verstuurd te worden conform de AVG wetgeving

Wat gebeurt er na een aanvraag? 

De coördinator van het consultatieteam neemt binnen 24 uur (op werkdagen) met de aanvrager op. Vervolgens wordt binnen twee tot vijf werkdagen een consultatieteam samengesteld. Een van de consulenten neemt daarna zo snel mogelijk contact op met de aanvrager om een afspraak in te plannen. Het streven van KEC is om binnen een week na de aanvraag een afspraak te hebben gemaakt met de aanvrager voor het consult. Bij dit eerste consult is een lid van het consultatieteam en zijn de leden van het zorgteam aanwezig.

Het consultatieteam gaat als volgt te werk:

Analyseren, adviseren, coachen, signaleren d.m.v.:
– Gesprekken met betrokkenen
– (Video)observatie indien van toegevoegde waarde

Dit alles aansluitend bij een methodiek die door het zorgteam kan worden gedragen.

Het traject duurt maximaal 3 maanden.

Lid worden van het consultatieteam?

KEC is op zoeken naar professionals die het consultatieteam komen versterken. Heb jij interesse? Lees hier meer.

Enkele consulenten stellen zich vast graag aan u voor:

Inschrijven nieuwsbrief

totop