Consultaanvraag

Het consultatieteam van KEC bestaat uit zorgmedewerkers en behandelaren die ervaring en affiniteit hebben met probleemgedrag in de ouderenzorg. Zorgmedewerkers kunnen het consultatieteam van KEC inschakelen wanneer probleemgedrag zich voordoet en een frisse blik helpend kan zijn.

Voorbeelden van probleemgedrag zijn: roepgedrag en agressie van cliënt, problemen in de omgang met partner van bewoners, weerstand tegen hulp bij ADL of veelvuldig belgedrag van een cliënt. Ook voor specifieke deskundigheid (over bijvoorbeeld Parkinson, Korsakov en NAH bij een cliënt) kunnen zorgmedewerkers het consultatieteam inschakelen.

Wie kan een aanvraag indienen?  

Je kan een aanvraag indienen als je lid bent van een zorgteam en werkzaam bent bij één van de organisaties die is aangesloten bij KEC. De aangesloten organisaties zijn: Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve en ViVa! Zorggroep.

Het streven is dat de aanvraag gedaan wordt door een multidisciplinair zorgteam (met psychologen/artsen), maar ook wanneer er geen eenduidigheid is kan een zorgteam zelf een aanvraag indienen. Houd wel alle betrokkenen op de hoogte als je het consultatieteam inschakelt. 

Hoe kan je een aanvraag indienen?  

Het aanvragen van een consult kan via de telefoon (06 83272309) of via de mail (info@kec-inderegio.nl). Tijdens het telefoongesprek worden de vragen uit het aanmeldformulier besproken. Het is niet verplicht om van tevoren dit aanmeldformulier in te vullen, maar het kan je wel helpen om jouw aanvraag te verhelderen.

Ook in een vroeg stadium van probleemgedrag kan je als zorgteam een aanvraag indienen. Het advies is om er niet te lang mee te worstelen totdat het boven jullie hoofd groeit. Dat wil je vóór zijn, zowel voor het zorgteam als de cliënt. De cliënt of vertegenwoordiger dient toestemming gegeven te hebben voor de aanvraag. Het toestemmingsformulier is te vinden op de laatste pagina van het aanmeldformulier.

Wat gebeurt er na een aanvraag? 

In deze tijden van het coronavirus verloopt het proces anders dan normaal. Door de landelijke maatregel is het op dit moment niet mogelijk om verpleeghuizen te bezoeken. Om deze reden biedt KEC een alternatief aan om zorgmedewerkers te ondersteunen: e-consult. Via een online consult denkt het consultatieteam van KEC mee over vragen van zorgteams.

Het voordeel van e-consulting is dat er op korte termijn een aanvraag kan worden gedaan en er direct contact is met het consultatieteam. Het in kaart brengen van (probleem)gedrag van een cliënt kan echter lastiger zijn dan wanneer het in de praktijk wordt geobserveerd. De consulent en aanvrager zullen met elkaar bespreken wat de alternatieve mogelijkheden en oplossingen zijn. Aan zorgmedewerkers kan bijvoorbeeld worden gevraagd om videomateriaal van het gedrag van de cliënt aan te leveren. Dit kan dan worden geanalyseerd door het consultatieteam.

De coördinator van het consultatieteam zal binnen vijf werkdagen contact opnemen met de aanvrager om de vraag te verhelderen en het eerste (e-)consult in te plannen. Bij dit eerste consult is een lid van het consultatieteam en zijn de leden van het zorgteam aanwezig.

In reguliere omstandigheden – na deze periode van het coronavirus – gaat het consultatieteam als volgt te werk:

Analyseren, adviseren, coachen, signaleren d.m.v.:
– Gesprekken met betrokkenen
– (Video)observatie indien van toegevoegde waarde

Dit alles aansluitend bij een methodiek die door het zorgteam kan worden gedragen.

Het traject duurt maximaal 3 maanden.

Bekijk deze video waarin consulent Roos in een paar minuten uitlegt wat het consultatieteam van KEC voor jouw zorgteam kan betekenen.

Lid worden van het consultatieteam?

KEC is op zoeken naar professionals die het consultatieteam komen versterken. Heb jij interesse? Lees hier meer.

Enkele consulenten stellen zich vast graag aan u voor:

totop