Scholing

Scholingsaanbod

Om behandelaren, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers en teamleiders Zorg & Behandeling beter toe te rusten bij de aanpak van probleemgedrag in de intramurale zorg wordt een gezamenlijk scholingsaanbod ontwikkeld. Het aanbod zal aansluiten bij bestaande initiatieven en actuele thema’s in de zorg. Doel is dat medewerkers van de zeven zorgorganisaties nog sneller en frequenter geschoold kunnen worden, en daarmee hun kennis rondom probleemgedrag versterken.

Op dit moment worden de scholingen en behoeften geïnventariseerd. Er zal worden gestart met een scholingsprogramma rondom de Wet Zorg en Dwang. Ook hiervoor wordt een werkgroep geformeerd.  Suggesties of wensen over het scholingsaanbod kan je insturen via het contactformulier.

Symposium: Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?!

Op donderdag 19 september 2019 stond het eerste door KEC georganiseerde symposium voor professionals (behandelaren en verpleegkundigen), beleidsmakers en teamleiders zorg & behandeling op de agenda. Deze middag stond in het teken van ontmoeting, kennisdelen en het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak bij complexe problematiek in de ouderenzorg.

Lees het persbericht naar aanleiding van het symposium hier.

Download de presentaties van:
Jan van der Hammen – Gun jezelf 10 kwartjes

Robert Helle – Wet zorg en dwang

Paulien Brandt – Omgaan met probleemgedrag

Letty Oudewortel – Probleemgedrag bij dementie

Inge van der Stelt – Probleemgedrag: eerst kijken dan doen…en evalueren

Martin Kat – Het ene probleemgedrag is het andere niet

Bekijk de foto’s van het symposium hieronder:

totop