Kennis en Expertise Centrum voor de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg)

KEC (Kennis en Expertise Centrum) geeft antwoord op de steeds complexere zorgvraag rondom gedrag in de ouderenzorg dat door zorgverleners als problematisch wordt ervaren. KEC richt zich op samenwerking tussen VVT-organisaties in de regio Kennemerland.

Consult aanvragen
* Een aanvraag voor een consult is gratis en je kunt deze in overleg met je leidinggevende doen als je deel uitmaakt van een zorgteam van een VVT-organisatie in de regio Kennemerland.

In Kennemerland ervaren medewerkers van ouderenzorgorganisaties dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Niet alleen qua lichamelijke, medische en verpleegtechnische zorg, maar ook voor wat betreft probleemgedrag en het omgaan hiermee.

Om zorgverleners beter toe te rusten is het project KEC van start gegaan; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg. Het Zorgkantoor heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Kennis en Expertise Centrum.

Doel van KEC is zorgaanbieders handvatten te geven voor een gezamenlijke regionale aanpak en om een werkwijze tot stand te brengen. Dit komt niet alleen ten goede aan de zorgmedewerkers, maar ook aan de cliënten en mantelzorgers.

KEC is er voor alle VVT-organisaties in Kennemerland. Door middel van regionale samenwerking tussen deze organisaties worden krachten gebundeld en wordt kennis gedeeld.

Om KEC te realiseren worden vervolgstappen genomen op: een gezamenlijk scholingsaanbod en consultatie.

Aanvraagformulier KEC

Hoe KEC mij heeft geholpen

Veel gestelde vragen

Vind hier alle vragen en antwoorden rondom KEC. Staat je vraag er niet bij? Mail dan naar info@kec-inderegio.nl
Wat is KEC?
KEC is er voor medewerkers in de VVT in de regio Kennemerland. KEC geeft hen handvatten om beter (te leren) omgaan met gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Door kennis te delen via KEC worden zorgmedewerkers in onze regio steeds beter toegerust om hun werk te doen.
Moet je aangesloten zijn bij KEC?
Nee, dat is niet nodig. KEC is er voor alle VVT organisaties in de regio Kennemerland.
Voor wie is KEC?
KEC is er voor intra- en extramurale medewerkers in de VVT in de regio Kennemerland. KEC geeft hen handvatten om beter te leren omgaan met gedrag dat als problematisch wordt ervaren. Door kennis te delen via KEC worden zorgmedewerkers in onze regio steeds beter toegerust om hun werk te doen.
Wat zijn de activiteiten van KEC?
KEC biedt een gezamenlijk scholingsaanbod en faciliteert het netwerk van VVT zorgmedewerkers in onze regio via onder andere consultaanvragen, podcast en nieuwsupdates. Ook worden trainingen en masterclasses aangeboden.
Wat doet het consultatieteam van KEC?
Het consultatieteam biedt zorgteams een frisse blik op situaties waarin ze vast lopen. Het team kan worden ingeschakeld voor specifieke deskundigheid, zoals Parkinson, Korsakov, Frontotemporale dementie (FTD) en NAH. Juist bij een vroeg stadium van gedrag dat als problematisch wordt ervaren, kan het inschakelen van het consultatieteam helpend zijn om erger te voorkomen. Voor elke consultaanvraag wordt een consultatieteam op maat en passend bij de aanvraag samengesteld.
Hoe kun je een consult aanvragen?
Je kunt een aanvraag indienen als je lid bent van een zorgteam en werkzaam bent bij bij een VVT organisatie in de regio Kennemerland. Het aanvragen van een consult kan via de telefoon (06 83272309) of via de mail (info@kec-inderegio.nl).
Wie hebben er zitting in het consultatieteam?
Het consultatieteam van KEC bestaat uit zorgmedewerkers en behandelaren die expertise hebben met gedrag in de VVT-sector dat door zorgverleners als problematisch wordt ervaren.
Hoe is KEC georganiseerd?
De dagelijkse aansturing gebeurt door drie coördinatoren, werkzaam bij Kennemerhart, Zorgbalans en Sint Jacob.

Inschrijven nieuwsbrief

totop