In de regio Zuid-Kennemerland ervaren medewerkers van ouderenzorgorganisaties dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Niet alleen qua lichamelijke, medische en verpleegtechnische zorg, maar ook voor wat betreft probleemgedrag en het omgaan hiermee.

Om zorgverleners beter toe te rusten is het project KEC van start gegaan; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg. Het Zorgkantoor heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Kennis en Expertisecentrum.

Doel van KEC is antwoord te geven op de steeds complexere zorgvraag rondom probleemgedrag die door zorgaanbieders ervaren wordt én om een gezamenlijke regionale aanpak en werkwijze tot stand te brengen. Dit komt niet alleen ten goede van de zorgmedewerkers, maar ook van de cliënten en mantelzorgers.

Zeven ouderenzorgorganisaties nemen deel aan KEC: Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist en ViVa! Zorggroep. Door middel van regionale samenwerking tussen deze organisaties worden krachten gebundeld en wordt kennis gedeeld.

Om KEC te realiseren worden vervolgstappen genomen op drie gebieden: een digitaal platform, een gezamenlijk scholingsaanbod en een consultatieteam.

 

totop