KEC (Kennis en Expertise Centrum) geeft antwoord op de steeds complexere zorgvraag rondom probleemgedrag in de ouderenzorg en richt zich op samenwerking in de regio.

In de regio Zuid-Kennemerland ervaren medewerkers van ouderenzorgorganisaties dat de zorgvraag steeds complexer wordt. Niet alleen qua lichamelijke, medische en verpleegtechnische zorg, maar ook voor wat betreft probleemgedrag en het omgaan hiermee.

Om zorgverleners beter toe te rusten is het project KEC van start gegaan; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag in de ouderenzorg. Het Zorgkantoor heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Kennis en Expertise Centrum.

Doel van KEC is zorgaanbieders handvatten te geven voor een  gezamenlijke regionale aanpak en om een werkwijze tot stand te brengen. Dit komt niet alleen ten goede aan de zorgmedewerkers, maar ook aan de cliënten en mantelzorgers.

Vier ouderenzorgorganisaties nemen deel aan KEC: Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans en Pro Senectute. Door middel van regionale samenwerking tussen deze organisaties worden krachten gebundeld en wordt kennis gedeeld.

Om KEC te realiseren worden vervolgstappen genomen op: een gezamenlijk scholingsaanbod en consultatie.

totop