Consultatieteam

Het KEC-consultatieteam bestaat uit een gevarieerde mix van deskundige professionals met actuele kennis en expertise over probleemgedrag in de ouderenzorg. Na het ontvangen van een aanvraag zal het team het probleemgedrag en de context waarin het plaatsvindt analyseren en ondersteuning bieden bij de aanpak hiervan. Het aanvragende team wordt hier nauw in betrokken.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedereen die werkzaam is bij één van de organisaties die aangesloten is bij KEC kan een casus indienen. Dit zijn medewerkers van: Kennemerhart, Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist en ViVa! Zorggroep.

Hoe dien je een aanvraag in? 

We proberen de aanvraag zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn en wel op de volgende manieren:

– Om je te ondersteunen en voor vragen rondom de aanvraag is er elke maandag een telefonisch spreekuur van 13:00-13:30 uur. Bel: 06-83272309 en Charlotte Schmidt, coördinator van KEC, staat je graag te woord.

– Wil je verdere ondersteuning bij de aanvraag buiten het telefonisch spreekuur, dan helpt het consultatieteam je graag. Je kunt jouw vraag sturen naar info@kec-inderegio.nl.

– Voor het doen van een aanvraag word je gevraagd het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te invullen. Het ingevulde formulier stuur je vervolgens beveiligd naar info@kec-inderegio.nl. Beveiligd sturen kan bijvoorbeeld via ZIVVER.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Om een aanvraag, die door iedereen van een team gedaan kan worden, in behandeling te kunnen nemen vragen we je zo volledig mogelijk het aanmeldformulier in te vullen. Hiernaast geldt het volgende:

– Het gedrag is in kaart gebracht en multidisciplinaire interventies zijn geprobeerd maar zonder of met minimaal resultaat. Multidisciplinair houdt in dat minimaal een arts, psycholoog en teamleider betrokken is geweest. Het kan echter ook zijn dat een team niet voldoende is toegerust bij bijvoorbeeld zeer specialistische of weinig voorkomende ziektebeelden (denk aan Korsakov, gecompliceerde Parkinson, verstandelijke beperking)

– De cliënt of vertegenwoordiger heeft toestemming gegeven en de aanvraag mede ondertekend;

Wat gebeurt er na een aanvraag? 

De coördinator van het consultatieteam zal binnen vijf werkdagen contact opnemen met de aanvrager om de vraag te verhelderen en een eerste consult in te plannen. Bij dit eerste consult is een lid van het consultatieteam en leden van het multidisciplinair team aanwezig. Naar aanleiding van het consult gaat het consultatie team als volgt te werk:

Analyseren, adviseren, coachen, signaleren d.m.v.:
– Gesprekken met betrokkenen
– (Video)observatie indien van toegevoegde waarde

Dit alles aansluitend bij een methodiek die door het zorgteam kan worden gedragen.

Het traject duurt maximaal 3 maanden.

Lid worden van het consultatieteam?

Het consultatieteam is op zoek naar professionals die hen kunnen versterken. Wil jij een actieve bijdrage leveren? Lees hier meer en meld je aan voor het team!

totop