Consultatieteam

Het is belangrijk dat zorgmedewerkers straks op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot actuele kennis en expertise over probleemgedrag in de zorg. Om deze reden kunnen zij met vragen terecht bij een consultatieteam. Het team bestaat uit een gevarieerde mix van deskundige professionals die het probleemgedrag en de context waarin het plaatsvindt analyseren en ondersteuning bieden bij de aanpak hiervan.

Pilot

Inmiddels is er een werkgroep opgezet met zorgprofessionals van de deelnemende organisaties. In het najaar van 2019 starten zij een pilot om de randvoorwaarden voor het consultatieteam te onderzoeken. Doel van de pilot is: het aantonen van de meerwaarde en het effect van het consultatieteam en evalueren hoe we dit op een structurele basis kunnen vormgeven.

Werkwijze aanvraag

Vanaf november kunnen zorgmedewerkers een aanvraag doen bij het consultatieteam via dit aanmeldformulier. Mail het ingevulde formulier naar info@kec-inderegio.nl. Let op: als je een aanvraag doet, ben je verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk versturen van privacygevoelige informatie over de cliënt. Dit betekent dat je het aanmeldformulier op een beveiligde manier moet mailen naar KEC. Dit kan bijvoorbeeld via ZIVVER.

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Een aanvraag kan pas worden gedaan wanneer het gedrag in kaart is gebracht, interventies zijn geprobeerd en dit niks heeft opgeleverd. Óf bij zeer specialistische of weinig voorkomende ziektebeelden (denk aan Korsakov, gecompliceerde Parkinson, verstandelijke beperking) waarbij een team niet voldoende toegerust is om die vraag op te pakken;
  • Een aanvraag wordt alleen gedaan wanneer het multidisciplinaire team betrokken is bij deze aanvraag, waarbij minimaal een arts, psycholoog en teamleider betrokken zijn;
  • Een aanvraag wordt alleen gedaan wanneer cliënt of vertegenwoordiger hiertoe toestemming heeft gegeven (deze mede-ondertekent de aanvraag);
  • De aanvraag kan door iedereen van het team gedaan worden, mits aan bovenstaande wordt voldaan.

De coördinator van het consultatieteam zal binnen vijf werkdagen contact opnemen met de aanvrager om de vraag te verhelderen en een eerste consult in te plannen. Bij het eerste consult is een lid van het consultatieteam en leden van het multidisciplinair team aanwezig. Naar aanleiding van deze gesprekken zal het consultatieteam de onderstaande acties mogelijk kunnen ondernemen:

  • Analyseren, adviseren, coachen, signaleren
  • Gesprekken met betrokkenen
  • (Video)observatie
  • Team sluit aan bij de methodiek die door het zorgteam wordt gebruikt

Doe mee

Het consultatieteam is op zoek naar professionals die hen kunnen versterken. Wil jij een actieve bijdrage leveren? Lees hier meer en meld je aan voor het team!

totop