Zorgorganisaties delen kennis

Kennis en Expertise Centrum (KEC) trapt af met informatief symposium

Op 19 september 2019 was het symposium ‘Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?!’ in De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Het symposium vormde de aftrap voor het regionale project KEC, een Kennis en Expertise Centrum rondom probleemgedrag in de ouderenzorg. Doel is antwoord te geven op de steeds complexere zorgvraag die door zorgaanbieders ervaren wordt én om een gezamenlijke regionale aanpak en werkwijze tot stand te brengen. Zeven ouderenzorgorganisaties (Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist, ViVa! Zorggroep en Kennemerhart) bundelen hun krachten om de vraagstukken hierover beter, sneller en efficiënter te kunnen oplossen.

Kennis delen en krachten bundelen
Bijna 250 deelnemers waaronder fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en verpleegkundigen, namen actief deel aan de lezingen en workshops. Psychiater Martin Kat sprak over de oorzaken en gevolgen van verschillende type probleemgedrag. Jan van der Hammen hield een spiegel voor over ons eigen handelen en de invloed op cliënten. Daarnaast waren er workshops over de nieuwe wet zorg en dwang, praktische tips over omgaan met probleemgedrag, en het verschil tussen een delier en dementie.

Samenwerken in de regio
Projectleider van KEC Watzelien van Gelderen benadrukte dat het belangrijk is dat zorgprofessionals, ongeacht bij welke zorginstelling ze werken, de sterke kanten van elkaar leren kennen om kennis te kunnen delen op een laagdrempelige manier. ‘De opkomst van dit eerste KEC symposium laat zien dat er behoefte is aan kennisdeling en ontmoeting.’

Consultatieteam, scholing en digitaal platform
Naast het symposium, dat in september 2020 een tweede editie zal beleven, is een consultatieteam, bestaande uit ervaren zorgprofessionals op het gebied van probleemgedrag, in oprichting. Zorgmedewerkers van de aangesloten instellingen kunnen vanaf november advies aanvragen over casussen uit de praktijk. Ook wordt een gezamenlijk scholingsaanbod en een digitaal platform ontwikkeld, zodat de zeven zorgorganisaties elkaar niet alleen fysiek maar ook digitaal kunnen ontmoeten.

Intensieve samenwerking op meerdere onderwerpen
Audrey van Schaik, bestuurder van Kennemerhart en portefeuillehouder van onder andere KEC: ‘We vinden elkaar al in de regio op andere onderwerpen, zoals de doorstroom van cliënten en deskundigheidsbevordering. Met KEC kunnen we de cliëntenzorg naar een hoger plan tillen door elkaar te versterken. Gezien de hoge opkomst op het symposium blijkt dat er veel animo is om de handen ineen te slaan.’

Lees meer
Op de site www.kec-inderegio.nl is meer informatie te lezen over de gezamenlijke regionale aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg. Ook zijn er de presentaties van de diverse lezingen en workshops te vinden.

Voor meer informatie:
KEC, Watzelien van Gelderen, Sanne Visser en Charlotte Schmidt, info@kec-inderegio.nl

Inschrijven nieuwsbrief

totop