Digitaal Platform


Om regionale samenwerking tussen de zeven zorgorganisaties tot stand te brengen is fysieke én digitale ontmoeting essentieel. Voorlopig werken we via deze website, maar de komende maanden wordt een digitaal ontmoetingspunt ontwikkeld waarin kennis en kunde gedeeld kan worden tussen zorgverleners van alle organisaties.

Op dit moment worden de wensen en behoeftes voor het digitale platform onderzocht. Heb je ideeën of tips, neem dan contact met ons op.

totop