Spreekuur 16/2: Help! Meneer De Boer schopt en slaat

Bewoners die veel schreeuwen/schelden, seksueel getinte opmerkingen maken of die (willen) slaan tijdens de verzorging. We kunnen allemaal vast een bewoner bedenken die dit gedrag vertoont. Het is heftig voor medewerkers en medebewoners om zulk grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Het gedrag kan meerdere oorzaken hebben, maar vraagt wel dezelfde aanpak. Bij voorkeur wil je het gedrag voor zijn en escalatie voorkomen.

Tijdens dit spreekuur willen we jullie meenemen in de principes van de-escalerend werken volgens de RADARmethode. Deze methode gaat uit van 4 fases van agitatie, waarbij in elke fase een andere interventie ingezet moet worden om escalatie te voorkomen.

Dus ken jij een bewoner die agressief gedrag vertoont en vind je het fijn als er een KEC consulent meedenkt? Of wil je gewoon meer weten over de RADARmethode? Schuif dan 16 februari online aan bij het spreekuur over agressie preventie.

Kec-consulent: Marlies Verschoor – Hubers
Datum: Dinsdag 16 februari
Tijd: 13:30 – 14:15 uur (je kan vanaf 13:20 inloggen)

Via onderstaande Zoom link kan je inloggen. 
https://zoom.us/j/91702133294?pwd=aFNlVm84V3VObVVXUE9yb3dNSitmQT09
Mocht je geen ervaring hebben met Zoom kan je hier de handleiding vinden. 

Inschrijven nieuwsbrief

totop