Symposium: ‘Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?’

Beste betrokkenen en geïnteresseerden bij het project KEC,

Graag geven we je een tweede nieuwsupdate over het project Kennis en Expertise Centrum (KEC). Het project is gestart om medewerkers in de regio beter toe te rusten en te ondersteunen bij de aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg. Dit gebeurt door krachten te bundelen en gerichter samen te werken. Vanuit het Zorgkantoor is hiervoor budget gesteld.

Symposium 19/09/19

Op donderdagmiddag 19 september is het symposium ‘Probleemgedrag in de ouderenzorg: een doeltreffende aanpak?!’ bij de Zoete Inval in Haarlemmerliede. Het geaccrediteerde symposium is speciaal voor behandelaren, verpleegkundigen, beleidsmakers en teamleiders zorg en behandeling van Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist, ViVa! Zorggroep en Kennemerhart. Inmiddels is het volledige workshopprogramma bekend.

Tijdens deze middag kun je workshops volgen van:

Inge vd Stelt – Probleemgedrag… eerst kijken, dan doen!

‘Analyse van probleemgedrag bij mensen met dementie gebeurt methodisch en multidisciplinair’. Maar hoe doe je dat? In deze workshop krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

Letty Oudewortel – Probleemgedrag bij dementie; delier tot het tegendeel bewezen is 

Hoe herken je een delier? Aan de hand van casuïstiek en beeldmaterialen worden de symptomen van een delier tijdens deze workshop besproken.

Martin Kat -Het ene probleemgedrag is het andere niet 

‘Probleemgedrag’ is een containerbegrip. In deze workshop wordt ingegaan op de diverse oorzaken van probleemgedrag en wat de gevolgen kunnen zijn van een kundige begeleiding en behandeling. 

Jan vd Hammen – Gun jezelf tien kwartjes 

Ieder gedrag heeft een aanleiding, al zie je dat vaak niet meteen. Tijdens deze praktische workshop leer je hoe jouw eigen handelen het gedrag van de ander beïnvloedt.

Robert Helle: Wet zorg en dwang – op elke plaats de puntjes op de ‘i’

Wat is het doel van de Wet zorg en dwang? Wanneer is de WZD van toepassing? En hoe gaan we om met onvrijwillige zorg? Krijg antwoord op deze vragen tijdens deze workshop.

Paulien Brandt – Omgaan met probleemgedrag

Wat kun je bijvoorbeeld doen bij agressie, claimgedrag of angst? In deze workshop wordt uitleg gegeven over het gebruik van een signaleringsplan en worden praktische handvatten en interventies besproken voor de dagelijkse praktijk.

Consultatieteam

Er is inmiddels een mooie mix van deskundige professionals verzameld, die (conform planning) dit najaar de pilot gaan draaien als consultatieteam. Iedereen die zich nog wil aanmelden hiervoor is van harte welkom! Voor degenen die gaan participeren worden de uren vergoed. De bedoeling is dat het consultatieteam voor alle deelnemende partijen snel en laagdrempelig in te schakelen is bij vragen over complex probleemgedrag. Momenteel zijn we met een groep afgevaardigden van alle deelnemende organisaties bezig om de pilot voor te bereiden, met name om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden in orde zijn voor een goede start. Denk hierbij aan het creëren van een middel om met elkaar te communiceren passend bij privacy wet- en regelgeving, het vaststellen van gezamenlijke uitgangspunten voor de aanpak en werkwijze en het geven van bekendheid aan het consultatieteam.

Digitaal platform en gezamenlijk scholingsaanbod

Het doel is om voor de verdere ontwikkeling van een digitaal platform en een gezamenlijk scholingsaanbod aan te sluiten bij bestaande structuren en bij andere initiatieven die er zijn in de regio, bijvoorbeeld vanuit andere projecten. Hierover volgt snel meer informatie, zeker omdat beiden ondersteunend bedacht zijn aan het consultatieteam.


Met vriendelijke groet, 

Projectteam KEC

Watzelien van Gelderen (projectleider) watzelien.vangelderen@kennemerhart.nl 

Sanne Visser (projectondersteuner) sanne.visser@kennemerhart.nl 

Rachel de Bresser (verbindende schakel) rdebresser@zorggroepreinalda.nl

Inschrijven nieuwsbrief

totop