Kennis en Expertise Centrum (KEC) van start

In onze regio is het project KEC gestart; een Kennis en Expertise Centrum rondom complex probleemgedrag. Doel van KEC is antwoord te geven op de steeds complexere zorgvraag die door zorgaanbieders ervaren wordt én om een gezamenlijke regionale aanpak en werkwijze tot stand te brengen. Zeven ouderenzorgorganisaties (Sint Jacob, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, Reigershoeve, Zorgspecialist, Viva Zorggroep en Kennemerhart) bundelen hun krachten om de vraagstukken hieromtrent beter, sneller en efficiënter te kunnen oplossen. Dit komt niet alleen cliënten en mantelzorgers ten goede maar ook zorgmedewerkers die met complex probleemgedrag te maken hebben. 

Projectleider KEC via Kennemerhart

Projectleider van KEC is Watzelien van Gelderen, teamleider Behandeling en Revalidatie van Kennemerhart. Watzelien: ‘KEC is juist ook bedoeld om preventief te werk te gaan. Weliswaar kunnen zorgorganisaties in geval van probleemgedrag een beroep doen op het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise). Echter, in de praktijk blijkt dat dit veelal pas gebeurt bij crisissituaties. Eigenlijk dus te laat. In gesprekken wordt duidelijk dat de deelnemende partijen met veelal dezelfde vragen en behoeften te maken hebben en dat het onderwerp zeer actueel is. We willen de kennis van alle behandelspecialisaties in relatie tot probleemgedrag in kaart brengen. Daarom praten we met zowel artsen en psychologen als met verpleegkundigen en teamleiders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van complex probleemgedrag in onze regio. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers straks op een laagdrempelige manier toegang hebben tot actuele kennis en expertise. Het opstellen van een projectplan, onderzoek en een implementatieplan vormen de volgende stappen. In het najaar staat een interessant en informatief event op de agenda om zorgprofessionals te informeren over probleemgedrag, de Wet Zorg en Dwang en ook op welke wijze het KEC vorm gaat krijgen en hoe dit is in te zetten in hun eigen organisatie. Daarnaast belooft het event bijdrage van deskundigen en autoriteiten op het gebied van probleemgedrag.  

Nieuwsbrief rondom KEC 

Watzelien: ‘Als projectleider vind ik het belangrijk om alle partijen goed mee te nemen op weg naar een succesvol kennis en expertisecentrum. We moeten het immers met elkaar doen, we hebben elkaar nodig en een breed draagvlak is hierin onmisbaar. Een periodieke nieuwsbrief voor de stakeholders is in voorbereiding en er zal regelmatig overleg plaatsvinden met de aangesloten partijen.’  

Het Zorgkantoor heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het kennis en expertisecentrum. De tijdsduur wordt geschat op 2 ½ jaar. De projectleiding van KEC is bereikbaar via watzelien.vangelderen@kennemerhart.nl 

Inschrijven nieuwsbrief

totop