KEC coördinator Annet van Zoonen

Sinds afgelopen juni is Annet van Zoonen (fysiotherapeut bij Kennemerhart) één van de drie KEC coördinatoren. Samen met Mai Buwalda (psychiatrisch verpleegkundige bij Zorgbalans) en Yvette Overmeer (van huis uit psychiatrisch verpleegkundige en adviseur strategie en beleid bij Sint Jacob) geeft ze richting aan alle activiteiten van KEC.  Annet vindt het werken in de ouderenzorg inspirerend. : ‘De ouderenzorg is volop in ontwikkeling. Elke dag is anders en verloopt ook vaak anders dan tevoren gedacht. Ik vind het waardevol om de oudere en vaak kwetsbare mens het gevoel te kunnen geven het leven op een eigen manier vorm te blijven geven. Als fysiotherapeut ben ik onderdeel van het multidisciplinair behandelteam en werk daardoor veel samen met andere zorgmedewerkers. Omdat de doelgroep verpleeghuisbewoners verandert, hebben we als behandelteam steeds vaker te maken met complex probleemgedrag. We proberen dan alle factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen. Bewegen (en de vaak afnemende mobiliteit) speelt hierbij een belangrijke rol.

Sinds 1 juni ben ik één van de drie coördinatoren van KEC. We verdelen de taken rondom kennis delen en richten ons op de verschillende consultaanvragen.  Kennisdelen doen we ook via andere manieren, zoals de organisatie van lunchbreaks en symposia met boeiende sprekers, de website en de podcast. Ook verzorgen we trainingen om kennis rondom probleemgedrag te vergroten. Een belangrijke doelstelling is het samen verstevigen en verduurzamen van de functie van KEC in de regio. Juist het overstijgende aspect, het samenwerken met andere organisaties, trekt me aan. Ik ervaar dat we met dezelfde uitdagingen bezig zijn en we elkaar hierbij hard nodig hebben. Juist door samen te werken, hebben we meer mogelijkheden om kennis over probleemgedrag te delen en te verdiepen. Ik ben nauw betrokken bij het symposium van Geert Bettinger op 19 en 29 september. Het is een mooie gelegenheid voor zorgteams om nog beter te leren samenwerken. Geert Bettinger gaat een interactieve bijeenkomst verzorgen. Hij gebruikt daarbij geen power point. De kracht van zijn symposium zit ‘m in het met elkaar in gesprek gaan. Samen na te denken over verschillende casussen en over onze eigen houding op de werkvloer. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar beter vinden bij de aanpak van ‘probleemgedrag’. 

Inschrijven nieuwsbrief

totop