Update: KEC in 2022

Watzelien van Gelderen begon in 2019 als projectleider KEC. Naast haar werk als teamleider behandeldienst bij Kennemerhart werkt ze nauw samen met collega’s in de regio om KEC steviger in de markt te zetten. Watzelien: ‘Onlangs was er een evaluatie met het zorgkantoor. Het Zorgkantoor geeft aan het KEC project succesvol te vinden en dat er daarom opnieuw steun wordt gegeven voor het volgende jaar. KEC komt in 2022 in een andere fase en zal dan worden aangestuurd vanuit de aangesloten organisaties. Niet meer op projectmatige basis maar vanuit de lijn. We nemen dus afscheid van het project KEC en gaan voor een duurzame KEC variant.

We kijken terug op een succesvol jaar. Met onlangs voor de tweede keer de KEC septembermaand met mooie presentaties en interessante sprekers. Helaas opnieuw volledig online vanwege corona, waarbij we ook merkten dat de digitale vermoeidheid begint toe te slaan.

In 2020 werden er in totaal 25 consulten verleend. Dit jaar zaten we in september al rond de 25 consulten. Er is dus groei zichtbaar. Ook de website wordt steeds beter bezocht en de pool KEC consulenten wordt steeds groter. Thema’s als agressie, dwangmatig gedrag, weerstand bij ADL en angst/manipulatie/roepgedrag werden het meest aan de orde gesteld tijdens de consultaanvragen.

De maandelijkse online spreekuren, telkens door een andere consulent gehost, zijn succesvol. Niet zozeer in kwantiteit maar zeker in kwaliteit. Er komen elke keer weer mooie en inhoudelijke gesprekken op gang.  

In 2022 gaan we alle kennis duurzaam maken, bijvoorbeeld via vlogs en blogs. We willen ook andere en nieuwe manieren van kennis delen gaan invoegen.  Zo denken we over mini-stages, een serie lezingen en intervisie, zowel digitaal als live. Ook het inzetten van social media, de website interactiever maken en mogelijke toetreding van nieuwe zorgorganisaties staan op de planning. En we willen in samenhang met de regio-overstijgende initiatieven blijven ontwikkelen, zoals D-ZEP (Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag) en Topcare (topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben). Met als doel elkaar aan te vullen en te versterken.’

Al met al is Watzelien trots op wat er de afgelopen drie jaar is bereikt. ‘Ik ben blij dat KEC, ondanks een aantal hick ups en de komst van corona, een vervolg krijgt. En het was natuurlijk heel erg fijn om de positieve reacties van het zorgkantoor te horen. Een mooi compliment voor de mensen die hard hebben gewerkt om KEC tot een succes te maken!’

Inschrijven nieuwsbrief

totop