Update KEC

Watzelien van Gelderen is projectleider KEC en vanaf de start eind 2019 betrokken. Net als de zes aangesloten ouderenzorgorganisaties Reigershoeve, Sint Jacob, Viva!Zorggroep, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en Kennemerhart. Het gaat goed met KEC. Want het kennis delen in de regio gebeurt steeds meer en zorgteams weten de weg naar een consultatieteam voor een ‘frisse blik’ op en lastige situatie steeds beter te vinden.  Ook de trainingen van KEC worden goed ontvangen. Net als de (online) symposia, lunchbreaks, spreekuren en speeddates.

Watzelien van Gelderen: ‘De KEC coördinator vormt bij alle activiteiten de spil. Deze zorgt bijvoorbeeld voor een goede match tussen de aanvragen en de consultatieteams. Inmiddels hebben er al ruim 50 consulten plaatsgevonden. Het is mooi om te zien hoeveel kennis er momenteel in het consultatieteam verenigd is. Zoals de vakgebieden fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde, maatschappelijk werk en psychologie. Vanwege corona moesten plannen worden bijgesteld. Dat leverde ook iets goeds op; het overgaan van fysiek naar digitaal zorgt voor een laagdrempelige overdracht van kennis en interactie.’

Het project KEC komt in 2022 in een nieuwe fase en gaat richting bestendiging. Een goede ontwikkeling want het is duidelijk dat KEC een waardevolle bijdrage in onze regio levert aan het omgaan met probleemgedrag in de intramurale ouderenzorg. Watzelien: ‘Het is belangrijk dat KEC goed blijft meebewegen met de behoefte vanuit de praktijk en dat consultenten de taal van de zorgmedewerkers spreken.  Dat KEC laagdrempelig blijft en dat intramurale zorgmedewerkers in onze regio de weg naar KEC goed kunnen vinden. KEC werkt organisatie overstijgend op een gemeenschappelijk thema en sluit hierbij aan op de landelijke trend om kennis breed te benutten. De overheid en de zorgkantoren ondersteunen dit door het geven van financiële prikkels. Ook andere regio’s volgen deze trend. We nemen ook deel aan een landelijk netwerk D-ZEP (dementie met zeer ernstig probleemgedrag). Er is op dit gebied nog veel te ontwikkelen.’

Volgens Watzelien zijn er volop kansen voor de toekomst. Mogelijk sluiten meerdere zorgorganisaties bij KEC aan, denk bijvoorbeeld aan andere geïnteresseerde partijen in de regio. Voor nu staat de KEC septembermaand op de agenda. ‘Ik zie ernaar uit en ben er trots op dat professionals zoals Martin Kat, Annetje Bootsma, Irma de Bonth en Erik Storck bereid zijn hun kennis te delen met mijn zorgcollega’s in de regio!’

Inschrijven nieuwsbrief

totop