Consulent Marlies aan het woord

Consulent van het eerste uur: ergotherapeut Marlies Hubers

Toen Marlies Hubers (ergotherapeut en agressiepreventie coach) in september 2019 het KEC symposium ‘Samen staan we sterker’ bezocht, besloot ze zich op te geven als KEC consulent. Inmiddels is ze vijf consulten verder.

Leuk, nuttig en leerzaam vindt Marlies haar consulentenwerk voor KEC. Natuurlijk zijn er collega’s onder het dak van de eigen zorgorganisatie met wie je kunt sparren vertelt ze. Maar een frisse blik van buiten de eigen zorgorganisatie, kan soms enorm verhelderend zijn. ‘Dat ik nieuwsgierig ben én het leuk vind om af en toe een kijkje in de keuken van een andere zorgorganisatie te nemen maakt mijn werk als consulent extra interessant en leerzaam. Ook omdat we als consultatieteam (we werken in teams van minimaal twee consulenten) altijd goed ontvangen worden en welkom zijn. Het gaat hier immers om gevraagd advies. En dat we daadwerkelijk meehelpen aan oplossingen maakt het werk natuurlijk helemaal mooi.’

Het inschakelen van het consultatieteam is laagdrempelig en eenvoudig vervolgt Marlies. ‘Op de website van KEC staat het aanvraagformulier. Hierin beschrijf je in het kort de situatie en de hulpvraag. Na ondertekening wordt de aanvraag door de KEC coördinatoren Linda Frank en Ghislaine Mulder in behandeling genomen. Zij kijken vervolgens welke KEC consulent het beste past bij de hulpvraag. En zodra het gaat over agressie, komt men al gauw bij mij terecht. Als agressiepreventie coach kijk ik niet alleen naar fysiek agressiegedrag maar herken ik ook de opbouw ernaar toe. Dwalen of geagiteerd reageren kan vaak een opmaat zijn. De ene keer volstaat een consult met één of twee afspraken. Een andere keer is er meer tijd nodig om het zorgteam verder te helpen en komen er bijvoorbeeld observatie van de cliënt of gesprekken met de familie aan te pas. Een evaluatie van de aanvraag vormt altijd het slotstuk van een consult.’

Het specialisme ergotherapie, in de ouderenzorg vooral gericht op het vergroten van de zelfstandigheid omwille van het comfort van de cliënt, kan volgens Marlies een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van probleemgedrag. In de thuissituatie, Marlies is ook werkzaam in de eerstelijnshulp, is deze meer gericht op de vraag van de cliënt zelf. In het verpleeghuis komt de vraag meer vanuit de zorg. Bijvoorbeeld hoe je cliënten op een andere manier kunt bejegenen of hoe je op een rustiger manier handelingen kunt uitvoeren.

Als inmiddels redelijk ervaren KEC consulent is Marlies positief over de regionale samenwerking. ‘Het kan enorm helpend zijn om elkaar, organisatie-overstijgend, te ondersteunen en de kennis die er is, te delen. Hoewel we allemaal voor een andere zorgorganisatie werken, hebben we een gezamenlijk doel, namelijk om complexe probleemsituaties het hoofd te bieden. Soms is een oplossing ook heel simpel. Zo werd ik betrokken bij een hulpvraag rondom een clíënt die telkens heel vroeg uit bed kwam, soms liep ze al om 4 uur in de ochtend door het verpleeghuis. De verzorging begeleidde haar elke keer weer tevergeefs terug naar bed. Na een gesprek met haar partner bleek dat hij altijd een baan had gehad waarvoor hij heel vroeg van huis ging na een gezamenlijk ontbijt. Mevrouw was dus gewend vroeg te ontbijten en een honger gevoel zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van haar nachtelijke wandelingen. Het aanbieden van een broodje in alle vroegte was een schot in de roos.’

Het succes van KEC volgens Marlies? ‘Dat steeds meer zorgmedewerkers het aandurven en het normaal gaan vinden om als het nodig is ‘help’ te roepen en samen naar oplossingen te zoeken. Daar gaat een enorme kracht van uit!’

Inschrijven nieuwsbrief

totop