Consulent Ilse aan het woord

Ilse over dat voorkomen zoveel beter dan genezen is…
Ilse Twaalfhoven (29) is GZ-psycholoog én nieuw KEC-consulent. Vorig jaar rondde ze haar GZ-opleiding af. Ilse: ‘Van het werken op psychogeriatrische afdelingen en met ouderen met een psychiatrische achtergrond krijg ik energie, vooral als het lukt om datgene te vinden wat voor een persoon of team werkt. Door de veelal complexe casuïstiek en dilemma’s, vraagt het werken met ouderen veelal specifieke kennis en een brede aanpak. Wat mij betreft hoeft die aanpak niet altijd serieus te zijn. Een beetje ‘luchtigheid’ kan best op z’n tijd. Met wat relativeringsvermogen en humor probeer ik te kijken naar wat een stap in de gewenste richting kan zijn. Alle betrokken zorgcollega’s hebben hierin een stem, óók de cliënt binnen zijn of haar mogelijkheden. Om goede zorg te kunnen bieden is het m.i. nodig dat alle betrokkenen regelmatig hun denken en handelen aan elkaar te toetsen, en dat zij gebruik maken van elkaars expertise. Ik ben van mening dat je naast geplande overleggen, ook veel van elkaar kunt leren in de wandelgangen en bij het koffieapparaat. Mijn kennis en expertise deel ik graag met zorgcollega’s in de regio. Want er zijn genoeg situaties waarin het fijn kan zijn dat iemand die niet ‘met zijn hoofd in de casus zit’ even mee kan kijken. Of het nou helpt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, weer goede moed terug te vinden of dat het gewoon prettig is om te horen dat anderen het ook ingewikkeld vinden. Ik spreek uit ervaring! Door hulp te vragen en te sparren zorgen we goed voor elkaar; onze cliënten plukken daar de vruchten van. Mijn motto? Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ik ben laagdrempelig in te schakelen en hoop daarmee bij te dragen aan een goede aanpak van probleemgedrag. Ilse vragen om een consult? Klik dan hier.

Inschrijven nieuwsbrief

totop