KEC Masterclass Martin Kat

In de ouderenzorg krijg je steeds vaker te maken met mensen die zowel psychische als cognitieve problemen hebben, zoals ouderen met dementie en psychiatrische aandoeningen. Dit kan ook samengaan met lichamelijke en sociale kwetsbaarheid. Wil je, net als vele collega’s, praktische handvatten en tips hoe je hier mee om kan gaan in de praktijk? En ben jij zorgverlener, behandelaar of teamleider en werkzaam in de regio Kennemerland? Dan kun je je inschrijven voor de KEC Masterclass ‘signalen herkennen’ van Martin Kat voor intramurale en extramurale zorgmedewerkers in de VVT.

Martin Kat is ouderenpsychiater en expert op het gebied van complexe psychische en psychiatrische aandoeningen bij ouderen.

Signalen herkennen

Het herkennen van signalen van cliënten vereist observatie en interpretatie door het multidisciplinaire team. Dit kan als zeer belastend worden ervaren. Kat onderzocht de verwevenheid van kwetsbaarheden en zocht naar manieren om complexe diagnostiek en praktische behandeling te ontwikkelen voor zorgprofessionals. Met zijn model heeft hij veel ervaring opgedaan bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), waar ouderen met meerdere aandoeningen worden behandeld. Tijdens de masterclass neemt Martin Kat je mee in hoe je verschillende aandoeningen en de signalen daarvan die de bewoner/cliënt geeft, kan herkennen en onderscheiden.

Locatie: Kennemerhuis (Diakenhuisweg 41, 2033 AP Haarlem)
Beschikbare data:

  • Woensdag 27 september
  • Vrijdag 29 september
  • Woensdag 4 oktober
  • Of vrijdag 6 oktober

Planning:

  • 09.15 uur – inloop
  • 09.30 uur – start
  • 12.00 uur – einde

Aanmelden voor de masterclass:

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Ik meld mij graag aan voor de masterclass op:
25|25|25|25

Inschrijven nieuwsbrief

totop